Gatek Genel Aydınlatma Teknolojileri

Gatek

Çevre Politikası

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

İşletmemiz; çalışanlarının ve diğer tüm paydaşlarının yaşam kalitesini koruyan ve artıran bir yaklaşımı benimsemekte; faaliyetlerinin çevreye verebileceği zararları en aza indirgemek için çalışmalarını aşağıda belirlenen ilkeler doğrultusunda şekillendirmektedir 

İşletmemiz bu doğrultuda;

Çalışmalarının çevre üzerindeki etkisini tespit eder ve olumsuz etkileri en aza indirecek her türlü önlemi alır.

Çalışmaları için gerekli enerji ve doğal kaynakları en etkin şekilde kullanır; israfı önlemek için gerekli önlemleri alır.

Çalışmalarının sonunda meydana gelen atıkları kontrol altında tutar; hava, su ve toprağın kirlenmesini önlemek için gerekli önlemleri alır ve bunları sürekli geliştirir.

Yaptığı iş, sunduğu hizmet ve ürettiği ürünlerde çevre ile ilgili yürürlükteki yasal mevzuatın ve üyesi olduğu kuruluşların diğer şartlarını yerine getirir.

Çevre ile ilgili tüm çalışmalarının, oluşturduğu politikalar doğrultusunda yapılmasını ve bunun sürekliliğini sağlar.

Kendisinin ve diğer şahısların canına, malına ve mülküne zarar vermemek için çevreye vereceği zararlı bir etki söz konusu olursa tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol edip, sürekli izleyerek gerekli düzenlemeleri yapar ve uygulama aşamasında mümkün olan her türlü korumayı sağlar.

Çalışmalarının, kamu yararına ve kamu erişimine açık olmasını sağlar.

Çalışanlarının, çevre bilincini geliştirmek amacıyla sürekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütür.